zaterdag 3 februari 2007

huis nr 6: Golfbaan 46 (september 1967 - juli 1968)

Op deze foto zie je de Bosflat, waarin Aad en Ester met hun gezin twee keer hebben gewoond: eerst in begin 1964 een half jaar (van begin januari tot eind mei) en later in 1967/1968 een heel schooljaar lang. De eerste keer zaten ze op de begane grond in het tweede appartement van rechts, de tweede keer op de vierde verdieping in het derde appartement van links. Vanaf de flat kijk je zo op zee uit.

Aad schrijft zelf:
"Toen wij naar Thailand vertrokken 1957/1958 was er nog geen vuurtorenplein, geen bosflat en ook geen Bosweg. Het was dus heel erg veranderd, toen we terugkwamen, zeker voor Ester, die hier van kind af aan was opgegroeid.

De eerste maal dat we in de Bosflat woonden was toen we opgeroepen werden voor de ziekte van Esters vader, op Nieuwjaarsdag 1964. We hadden toen drie kinderen. Joep was nog een baby. 's Morgens wilde ik samen met hem onder douche gaan. Ik kleedde me uit en ontdeed Joep van z’n luier etc, nam hem op mijn arm en stapte in de badkuip. Ik draaide de kraan open, en toen begon Joep vreselijk te schreeuwen. Ik schrok me rot: Ester erbij, het kind droog gedept en zo goed als het ging gezalfd. Wat was de oorzaak? Dit appartement was voorzien van een nachtboiler; de temperatuur was ong. 90 o C. Nu nog als ik eraan denk, kan ik me wel voor m’n kop slaan."

Voor de verzorging van haar vader moest Ester veel weg. We kregen toen veel oppashulp van 3 zusjes van de Fam v.d.Gugten uit de Prins Bernhardstraat; geweldig!! Ik moest zelf snel weer terug naar Bangkok voor de verzorging van het staatsbanket voor Z.M. Koning Boudewijn en H.M. Koningin Fabiola. Ester en de kinderen bleven achter. Na het banket ben ik teruggekomen."

Esters vader overleed op 24 maart 1964, en werd op 28 maart begraven op de Algemene Begraafplaats in Noordwijk aan zee. Aad en Ester hadden daarna nog zes weken vakantie. In deze periode hebben ze de IVIO opleiding van de kinderen geregeld: in eerste instantie alleen voor Elsbeth. Om dit te regelen zijn we naar Amsterdam geweest. Na de vakantie, op 1 september 1964 begon Ester Elsbeth (die toen 5 jaar oud was) aan huis les te geven. De eigenaar van deze flat was toen een onderwijzer uit Leiden.

Aad vervolgt zijn verhaal: "De tweede maal huurden we de Bosflat van de Fa. Rath en Doodeheefver (van de behangselfabriek). Ester betaalde de huur voor 9 maanden in één keer, en dus kreeg ze korting. In september 1967 gingen de scholen weer beginnen, dus ook I.V.I.O. Omdat de gelegenheid zich voordeed om een jaar zelf geen les te hoeven geven en ze nerveus werd van de steeds verder escalerende Vietnam oorlog bleven Ester en de kinderen het hele schooljaar in Noordwijk wonen. En ik kwam af en toe een paar weken tot ik verlof had in juni/juli 1968.
Wij woonden in Bangkok dicht bij het burgervliegveld Don Muang. Vandaar startten telkens grote tankvliegtuigen om naar Vietnam te vliegen en daar in de lucht Amerikaanse gevechtsvliegtuigen te tanken. Deze tankers vlogen heel laag over ons huis en maakten een ontzettende herrie. Gelukkig heeft het niet lang geduurd, want toen het vliegveld, dat de Amerikanen in de buurt van Pathya aanlegden klaar was, verdwenen ze. Maar Ester ging vaak met de kinderen naar de Bangkok Sportclub (zwembad enz.) om de herrie te ontvluchten.

De kinderen gingen dus in september naar de Marijkeschool, nu Wakersduin geheten. Joep kwam in de kleuterschool terecht en kreeg daar een vriendinnetje, waar hij altijd naast ging zitten op een lang bank. Op een gegeven morgen was de bank vol. Toe liet hij zich tussen dat meisje en een ander kind zakken, waarna er een ander kind van de bank afviel. Niet zo’n goede beurt!!
Annja zat toen in de 2e klas en kwam eens thuis met de mededeling, dat zij een 11 had gekregen voor taal of rekenen of zo. Door de mand!! Ook had ze haar juffrouw uitgenodigd, waarvan ik niets wist. Dus dat was verbazing, toen die met Annja bij de deur stond. Annja deed dat omdat ze zo graag bij de juffrouw in de auto wilde meerijden.
Elsbeth zat in de 4e klas en kreeg engelse les na schooltijd. Zij gebruikte de scheldnaam van de leraar, omdat ze dacht dat dat zijn echte naam was. Grote verwarring!!"

Geen opmerkingen: