dinsdag 6 februari 2007

Ester geeft les

Ester gaf haar kinderen in Bangkok zelf les, zolang die de basisschoolleeftijd hadden. Elsbeth vanaf 1 september 1964, Annja vanaf 1 september 1966 en Joep vanaf 1 september 1969. In 1969 gaf Ester dus les aan drie kinderen van verschillende leeftijden in drie verschillende klassen, en dat viel dus niet altijd mee! Ester gebruikte hiervoor schriftelijk materiaal van de IVIO, en liet één van de huiskamers speciaal inrichten als klaslokaal. Hieronder zie je een artikel uit de Wolkenridder (het eigen KLM-blad) van 6 juni 1970. Klik erop om een grotere versie te bekijken. Let op de blote voetjes....

Ester schrijft hier nog het volgende over: "Toen Elsbeth 5 jaar was gingen we nadenken waar ze op school zou kunnen. In de stad was een provisorisch schooltje, gerund door twee Nederlandse vrouwen, die toevallig in Bangkok woonden Maar op het moment dat ze vertrokken, moesten er weer andere juffen gevonden worden. Dat leek ons niet zo goed. Bovendien moest ze elke schooldag gebracht en gehaald worden (drie kwartier heen en 3 kwartier terug). Dus we zochten een andere oplossing. Ik hoorde van een van de Nederlandse vrouwen, Mientje van Hasselt, die haar eigen kinderen les gaf dat er een Instituut bestond I.V.I.O. geheten. Dat staat voor Instituut Voor Individueel Onderwijs in Amsterdam. Later zijn ze naar Lelystad verhuisd. Ze noemden zich ook wel Wereldschool. Toen we Holland waren met verlof, zijn we erheen gegaan om informatie in te winnen. We hebben toen de 1e klas besteld; dat was een pakket waarin alles zat wat je nodig had voor de 1e klas. Dus boeken, schriften, pennen, potloden, gum, linialen en speciale formulieren, waarop een toets gemaakt moest worden aan het eind van de maand en opgestuurd naar IVIO. Zij gaven opdrachten, corrigeerden en gaven aanwijzingen en stuurden alles dan weer terug. Er was ook een boek bij waarin per dag en per vak en per les stond aangegeven hoe je alles moest doen: welke vakken en van hoe laat tot hoe laat."

Geen opmerkingen: