woensdag 14 maart 2007

afroepkracht basisscholen in Merrick

Toen ze met Aad in Merrick (VS) woonde, kreeg Ester geen werkvergunning. Dit was dus tussen 1988 en 1990. Ester gaf zich op als afroepkracht voor drie basisscholen te Merrick, en kon toen gebruik maken van haar ervaringen met het lesgeven van haar eigen kinderen. Op de foto's zie je van links naar rechts: de Birch School, de Ronald A. Chatterton School en de Norman J. Levy Lakeside School.

Ester schijft zelf over haar werk in Merrick: "Ik kreeg geen werkvergunning op Curacao, maar in Bangkok en Singapore heb ik er nooit om gevraagd. Toen hoefde ik niet zo nodig.te werken. Bovendien heb ik op den duur genoeg werk gehad in Bangkok met lesgeven aan de kinderen. In Merrick USA had ik wel een werkvergunning. Zodoende kon ik als afroepkracht voor de drie scholen aangenomen worden. Het werk vond ik leuk Je kon in elke klas ingezet worden als hulp van de onderwijzer. Van kleuterklas tot 6e klas zal ik maar zeggen. Vervelend vond ik het oppassen tussen de middag als de kinderen in de gymzaal aan het lunchen waren. Ook werkte ik op de administratie: b.v. copieren en post in postvakken steken. Ongeveer 2 maal per week kwam het voor, dat ik opgeroepen werd. Dan ging ’s morgens om 8 uur de telefoon. En ik werd er ook nog voor betaald."

Geen opmerkingen: