maandag 12 november 2007

The most unlikely piece of Holland you’ll ever dream of seeing

Hier volgt nog een scan van het boekje: The most unlikely piece of Holland you’ll ever dream of seeing. Het gaat over Plaswijck. Aad wordt per abuis "Ard" genoemd. Klik op een bladzijde om de vergrote versie te bekijken.

Geen opmerkingen: