maandag 12 november 2007

Ester bij de PCOB

Ester maakt zich ook sterk voor de PCOB Noordwijk. Ze schrijft er zelf over: "Sinds oktober 1997 ben ik secretaris voor de PCOB. Toen mij gevraagd werd of ik secretaris wilde zijn, dacht ik: nou dat is niet zo moeilijk. Maar er komt steeds meer bij kijken door alle veranderingen op allerlei gebied. Wat mij niet verteld werd, was dat ik ook gedurende de jaren 1998 en 1999 secretaris van het DBO moest zijn. Het DBO staat voor Drie Bonden Overleg. De drie ouderenbonden in Noordwijk vergaderden lx per maand op de tweede maandag van de maand. Zij hadden een roulatie systeem: Elke twee jaar moet een bond een bestuurslid aanwijzen om zo tot een dagelijks bestuur van het DBO te komen. En ik was dus gelijk aan de beurt als secretaris. Ik wist niks. Ik moest notuleren en soms wist ik niet waarover ze het hadden. Ik schreef het allemaal op en thuis werkte ik het uit, wat me veel tijd kostte. Ook dacht ik dat de secretaris de agenda samenstelde. Ik probeerde aan de hand van de vorige vergaderingen een agenda in elkaar te draaien. Niemand heeft er ooit wat van gezegd. Later begreep ik dat de voorzitter de onderwerpen moet aandragen. Dus dat was een vliegende start."
Op de foto's zie je de werkkamer thuis, waar Ester haar verslagen en blaadjes in de computer zet. Ook zie je een foto van de plaats waar de PCOB bijeenkomt en enkele foto's van een busreis met de PCOB naar IJmuiden.

Geen opmerkingen: